Podmínky využití


Veškerý obsah internetových stránek ms-v-hokeji.cz má pouze informativní charakter. Oficiální sponzor MS v hokeji 2016 - Společnost Henkel ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, 170 00 Praha, IČ 15889858, DIČ CZ15889858, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C. 2607 (dále jen „společnost Henkel“) a provozovatel stránek - Společnost Giant interactive s.r.o., se sídlem U Prašné brány 1, 110 00 Praha 1, IČ 27612821, DIČ CZ27612821, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C. 118896 (dále jen „provozovatel webu“) neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek ms-v-hokeji.cz je průběžně obnovován a upravován. Programové změny jsou vyhrazeny. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách ms-v-hokeji.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na těchto internetových stránkách.

Veškerá odpovědnost společnosti Henkel a provozovatele webu za škody nebo jiné újmy vyplývající z užití těchto webových stránek – bez ohledu na právní důvod, včetně deliktů – se omezuje na škody, které byly způsobeny úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti. V rozsahu vymezeném zákonnou odpovědností společnosti Henkel a provozovatele webu v důsledku hrubého porušení smluvních nebo jiných povinností, celková částka jakéhokoli požadavku na náhradu škody se omezuje na předvídatelnou škodu. Odpovědnost společnosti Henkel a provozovatele webu na základě příslušných právních předpisů o odpovědnosti za výrobky anebo na základě jakékoli poskytnuté záruky zůstává nedotčena. Společnost Henkel a provozovatele webu nezaručuje, že služby nabízené na její webové stránce či jejich dostupnost jsou zcela prosty vad anebo chyb.